princess diana demining

Công nương Diana đi trong bãi mìn tại Angola năm 1997