Flooding in northern Vietnam

Biến đổi Trái Đất: Lũ lụt rộng khắp ở miền bắc Việt Nam