slurpee waves
© Jonathan Nimerfroh
Thời tiết lạnh đến nỗi sóng biển đóng băng thành đặc sệt ngoài khơi Massachusetts, Hoa Kỳ ngày 2/1/2018