The world’s 100 largest arms sellers

100 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới năm 2016