Korea summit Kim Moon

Một bước đi nhỏ cho Kim Jong Un và Moon Jae In, một bước đi vĩ đại cho nước Triều Tiên thống nhất