trump commemorative coin north korea

Sấp hay ngửa?
Đồng tiền vàng chính phủ Mỹ phát hành nhân cuộc gặp Trump - Kim