lightning eiffel paris
© Bertrand Kulik
Sấm sét, bão tố hoành hành trên khắp Châu Âu