California wildfires 2018 ISS
© Alexander Gerst / ESA
Cháy rừng tại California chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế