Large waterspout and lightning off Feodosia, Crimea peninsula, Russia. Sept 6th 2018.

Thời tiết cực đoan: Vòi rồng và sét đánh ngoài khơi Crimea, Nga ngày 6/9/2018.