march independence scotland

Hơn 100.000 người biểu tình tại Edinburgh ngày 7/10/2018 đòi tổ chức trưng cầu dân ý lần thứ 2 để tách Scotland khỏi Vương quốc Anh