marianne 1789 gilet jaune

Nữ thần Tự do mặc áo vàng dẫn dắt nhân dân Pháp