Crimea statue

Tượng đài ghi nhớ "những người lịch sự" tại Simferopol, Crimea