notre dame cathedral fire

Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu trụi là biểu tượng cho sự sụp đổ của nền tảng văn minh Phương Tây