Putin V-Day May 9th parade
© Alexei Druzhinin/Sputnik
Putin cảm ơn các cựu chiến binh Thế Chiến II về công lao phục vụ của họ trước lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến Thắng trên Quảng Trường Đỏ