urbinas eruption skull
© Roscosmos / Resurs-P satellite
Ảnh chụp từ vệ tinh núi lửa Urbinas ở Peru phun trào vào tuần trước