Catalan airport protest

Sóng Thần Dân Chủ: Người dân Catalonia đổ đến sân bay Barcelona biểu tình khi lãnh đạo phong trào ly khai bị chính quyền Madrid kết án tù