mural us embassy tehran seal

Bức họa mới trên tường tòa Đại sứ quán Mỹ cũ tại Tehran