baghdad protest us occupation
© EPA
"Các người đến đứng thẳng - Các người sẽ ra về nằm ngang..."
Hơn 1 TRIỆU người biểu tình phản đối quân Mỹ tại Bagdad, Iraq ngày 24/1/2020