arc triomphe champs elysee

Khải Hoàn Môn, Paris, trước và sau COVID-19