Những ai học trong trường đời sẽ phải chịu đau khổ. Ngay cả trong giấc ngủ của chúng ta, nỗi đau không thể quên được rơi từng giọt, từng giọt lên trái tim. Trong cơn tuyệt vọng, và trái với mong muốn của chúng ta, sự khôn ngoan sẽ đến với chúng ta nhờ ân sủng khủng khiếp của Thiên Chúa.

- Aeschylus