Rất ít sinh linh thực sự tìm kiếm tri thức trong thế giới này - rất ít người thực sự đặt câu hỏi. Ngược lại, họ cố gắng vắt ra từ thế giới bí ẩn câu trả lời mà họ đã định hình sẵn trong tâm trí - sự biện minh, xác nhận hay một hình thức an ủi nào đó mà thiếu chúng thì họ không thể tiếp tục. Thực sự đặt câu hỏi là mở cửa ra trước một cơn lốc xoáy. Câu trả lời có thể hủy diệt cả câu hỏi lẫn người hỏi nó.

- Anne Rice - The Vampire Lestat, trang 332 - 333