Nói chung, tình yêu là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống, của sự tồn tại. Tình yêu gia đình, yêu trẻ thơ, và yêu tổ quốc. Nó là một hiện tượng đa diện đến mức nó là cơ sở cho tất cả mọi hành động của chúng ta.

- Vladimir Putin