"Xây một nền hòa bình lâu dài và bền vững": Trump, Kim ký văn kiện sau cuộc gặp lịch sử

Đọc thêm Trọng tâm SOTT