Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ tư, 16 Tháng mười 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks


I'm watching you

I'm watching you watching me ...
Casette - Ancient technology

Ancient technology
Short in Welsh

Short in Welsh
51°23'58.8N 7°02'50.8E

51°23'58.8N 7°02'50.8E
Fly less

Fly less
Electric Universe
© Kirsty Morrell
Electric Universe
Cow cat in natural habitat

Cow cat in natural habitat
The Wave of Arizona

The Wave of Arizona
Supercell Updraft
© Cameron j. Nixon
Supercell Updraft
Crowley Lake

Crowley Lake