Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ bảy, 24 Tháng sáu 2017
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks32,000 years ago
© Steve Bell
Lenticular Clouds

Northern lights from space
© wlad_goshoria
Gigantic vertical cloud over Novosibirsk