Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ năm, 28 Tháng một 2021
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks


Bigger is Better

Bigger is Better
Delhi

Delhi
Living gear
© Malcom Burrows
Living gear
Underground basis behind

Underground basis behind
Scary times
© Guram Dolendzhashvili
Scary times
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh