Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ sáu, 03 Tháng tư 2020
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks


Keeping safe distance

Keeping safe distance...
The rise and fall ...

The rise and fall ...
Always watch the clouds

Always watch the clouds
Let there be light
© Maciej Winiarczyk
Let there be light
Don't forget the cat

Don't forget the cat!
Coronavirus frenzy

Coronavirus frenzy
Protect your heads

Protect your heads
Do all swedish people have blonde hair?

Do all swedish people have blonde hair?
All people are equal ...

All people are equal ...
Laughing temporarily suspended

Laughing temporarily suspended