Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ ba, 17 Tháng mười 2017
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum QuirksWeather construction works
© Mitsuru Tomiya
Wander Around

Rings and then what?

What a peaceful day ....

Rainbowcat

Day turns to night

Enceladus

Realism