Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ năm, 23 Tháng năm 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks

Oasis
© GEORGE STEINMETZ / NATIONAL GEOGRAPHIC
Oasis
Power source
© Matt Molloy
Power source
Catmikaze

Catmikaze
Difference

A Difference That Makes a Difference
Gentlemen
© Nicolas Bruno
Gentlemen
A Game of Shadows
© Lorand Fenyes
A Game of Shadows
Salt mining
© Giuseppe Fallica
Salt mining
Beijing
© Oleg Kononenko / Roscomos
Beijing
Pyramid of the Moon

Pyramid of the Moon
Stay calm

Stay calm