Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ bảy, 06 Tháng sáu 2020
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks

Fake

Fake
Beware of UFOs

Beware of UFOs
Hisashimichi Interchange

Hisashimichi Interchange
In the Ring of Fire
© Sam Cossman
In the Ring of Fire
Dentalina globifera
© Kobrow
Dentalina globifera
Torres del Paine

Torres del Paine
Daracula's home
© Simeon
Daracula's home
Until the Kingdom Comes
© Simen Johan
Until the Kingdom Comes
Deroplatys truncata
© Adrian Kozakiewicz
Deroplatys truncata
Bingham Canyon Mine, Utah

Bingham Canyon Mine, Utah