Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ bảy, 25 Tháng năm 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks

Beijing
© Oleg Kononenko / Roscomos
Beijing
Pyramid of the Moon

Pyramid of the Moon
Stay calm

Stay calm
Success
In search of miraculous
© Alona
In search of miraculous
Star-nosed mole

Star-nosed mole
Hammer-headed bat

Hammer-headed bat
Woodpecker's math

Woodpecker's math
Don't Stand Under Trees In A Storm
© Darren Pearson
Don't Stand Under Trees In A Storm
Sci-Fi Telephonoscope

Sci-Fi 1897 - Telephonoscope