facebook
Các nhà tâm lý học từ Đại học Pennsylvania ở Mỹ nhận thấy rằng việc giết thời gian trên mạng xã hội làm tăng cảm giác cô đơn và dẫn đến trầm cảm. Kết luận trên được công bố trên Journal of Social and Clinical Psychology.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trong số 143 sinh viên thường xuyên sử dụng Facebook, Instagram và Snapchat. Trước đó, họ đã tiến hành khảo sát để xác định tâm trạng và cảm xúc của tình nguyện viên, đồng thời đo thời gian hoạt động trung bình trên mạng xã hội bằng số liệu thống kê của iPhone.

Tiếp đó, số sinh viên được chia thành hai nhóm. Trong nhóm thứ nhất, các tình nguyện viên tiếp tục dành nhiều thời gian cho mạng xã hội như trước. Ngược lại, các thành viên nhóm thứ hai chỉ "lướt" không quá mười phút mỗi ngày trên mạng xã hội. Thí nghiệm tiến hành trong khoảng ba tuần.

Sau khi hoàn thành, các nhà tâm lý học đã chuẩn bị một bảng câu hỏi đặc biệt cho những sinh viên này với 7 chỉ số. Kết quả cho thấy, sự cô đơn và trầm cảm phụ thuộc trực tiếp vào thời gian dành cho mạng xã hội. Ngoài ra, tất cả các thành viên của nhóm thứ hai đều có ít triệu chứng trầm uất hơn so với nhóm đối chứng.

"Càng ít chú ý đến mạng xã hội, người ta càng bớt cô đơn. Một số chuyên gia đã đưa ra giải thích cho vấn đề này, gợi ý rằng nguyên nhân đến từ sự so sánh tiềm thức. Khi một người nhìn vào dòng sự kiện trong cuộc sống người khác, ví dụ, trên Instagram, họ thấy dường như mọi người đều có cuộc sống tốt hơn mình", - người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Melissa G. Hunt, cho biết.