russian family agricultural land
© Vitaliy Ankov / Sputnik
Nga sẽ không giới thiệu thuật ngữ như "người sinh dưỡng số 1" và "người sinh dưỡng số 2", Putin nói với một nhóm làm việc cải cách hiến pháp vào thứ năm, khi họ thảo luận về các giá trị gia đình ở Nga.
Về chuyện 'người sinh dưỡng số 1' và 'người sinh dưỡng số 2', tôi đã công khai nói điều đó và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa: Chừng nào tôi còn là tổng thống, chúng tôi sẽ không có người sinh dưỡng # 1 và # 2, nó sẽ là 'mẹ' và 'cha'.
Một trong những thành viên của nhóm làm việc, nhà lập pháp Nga, bà Margaret Batalina, nói với tổng thống rằng nhiều người ở Nga lo ngại về số phận của gia đình truyền thống và muốn thấy nó được hiến pháp bảo vệ. Putin hoan nghênh ý tưởng này nhưng nói rằng nó cần được xem xét cẩn thận.

Batalina lưu ý rằng một số người đã gửi đề xuất tới cơ quan thu thập ý kiến công dân về cải cách hiến pháp, nói rằng họ rất muốn thấy "gia đình" được định nghĩa là "sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ".

Một số quốc gia phương Tây rõ ràng đã bỏ lại đằng sau những định nghĩa và từ ngữ truyền thống đó. Các trường học Pháp đã thay thế 'mẹ' và 'cha' trong các tài liệu của họ bằng 'người sinh dưỡng số 1' và 'người sinh dưỡng số 2' vào tháng 2 năm 2019 trong khi Ý cũng khởi xướng một quy trình tương tự nhưng nó đã bị cựu Phó Thủ tướng Matteo Salvini trì hoãn. Hoa Kỳ dẫn đầu trong lĩnh vực này sớm nhất, bắt đầu từ năm 2011 khi họ tuyên bố rằng họ sẽ thay thế các từ "mẹ" và "cha" trong đơn xin hộ chiếu.