[Khi một người tiến hành chiến dịch chính trị], ông ta phải không thành thật và hứa những điều ông ta không thể thực hiện được. Vì vậy, ông ta hoặc là một thằng ngốc không hiểu những gì ông ta đang hứa, hoặc là ông ta cố tình dối trá.

- Vladimir Putin