Bức ảnh của Ngày


fauci facemasks
biden media election
fraud us election
Logo mới của Đảng Dân chủ Mỹ
London Trafalgar square protest lockdown
"Tự do chứ không phải sợ hãi": Biểu tình phản đối các biện pháp Covid độc tài tại Quảng trường Trafalgar, London ngày 26/9/2020
california wildfires
© @robertbirnbachCầu Cổng Vàng, San Fransisco, Hoa Kỳ, ngày 10/9/2020... lúc 10:45 sáng
protest germany covid-19
© REUTERS/Christian MangChống phát xít: 1,3 TRIỆU người biểu tình phản đối các biện pháp Covid-19 tại Berlin, Đức ngày 1/8/2020
lockdown protest serbia
Biểu tình tại Belgrade, Serbia ngày 7/7/2020 phản đối việc áp dụng trở lại các biện pháp đóng cửa doanh nghiệp và xã hội vì COVID-19.
gym pods covid-19
nazis facemasks
© revolve2evolve
senators kneeling congress
'Hail Satan'