devil mask covid
Một con quỷ trẻ hỏi quỷ già: "Làm thế nào mà ông đưa được nhiều linh hồn xuống địa ngục vậy?"

Quỷ già trả lời: "Ta đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong tim chúng!"

Quỷ trẻ hỏi: "Tốt lắm! Vậy họ sợ điều gì? Chiến tranh? Đói khát?"

Quỷ già trả lời: "Không, họ sợ bệnh tật!"

Quỷ trẻ lại hỏi: "Thế có nghĩa là họ không bị bệnh? Họ không chết? Không có sự giải cứu cho họ?"

Quỷ già trả lời: "Không ... họ bị bệnh, chết, và sự giải cứu có ở đó."

Thằng quỷ trẻ ngạc nhiên hỏi: "Vậy thì tôi không hiểu ???"

Quỷ già trả lời: "Anh biết đấy, họ tin rằng thứ duy nhất họ phải giữ bằng bất cứ giá nào là mạng sống của họ.

Họ đã ngừng ôm hôn nhau, chào hỏi nhau. Họ đã rời xa nhau. Họ đã từ bỏ mọi liên hệ xã hội và mọi thứ thuộc về con người! Sau đó, họ hết tiền, mất việc, nhưng đó là lựa chọn của chính họ vì họ sợ cho mạng sống của mình. Đó là lý do họ bỏ việc ngay cả khi không có cái ăn.

Họ đã tin một cách mù quáng vào tất cả những gì họ nghe và đọc được trên báo.

Họ đã từ bỏ tự do của mình. Họ không dám rời khỏi nhà của họ. Họ ngừng thăm gia đình và bạn bè. Cả thế giới đã biến thành một trại tập trung như vậy, mà không cần phải bắt giữ, giam cầm họ.

Họ đã chấp nhận mọi thứ !!! Chỉ để sống thêm được một ngày khốn quẫn. . . Và sống như vậy, họ đã chết mỗi ngày !!! Và đó là cách tôi đã rất dễ dàng đưa những linh hồn khốn khổ của họ xuống địa ngục ....."