Desertification map

Bản đồ hoang mạc trên thế giới - Màu đỏ: hoang mạc; màu vàng: vùng dễ bị sa mạc hóa; màu xanh: vùng ít có khả năng bị sa mạc hóa
Sa mạc hóa là một vấn đề rất nghiêm trọng trên thế giới. Nó đang xảy ra trên 2/3 diện tích đồng cỏ trên thế giới, biến dần những vùng chăn nuôi trù phú thành hoang mạc và đẩy những xã hội dựa vào đó vào đói kém và hỗn loạn. Allan Savory đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu vấn đề này. Giờ đây, ông tin rằng có cách để bảo vệ các đồng cỏ và thậm chí dành lại những vùng đất đã từng biến thành hoang mạc. Và những gì ông đã làm được chứng thực cho điều đó.


.