Tóm tắt SOTT 1/2016
Cá voi mắc cạn hàng loạt tại Ấn Độ và tây bắc châu Âu - Cơn bão tuyết khổng lồ kỷ lục tạo ra bởi siêu bão mùa đông Jonas ở vùng đông bắc Hoa Kỳ - Đợt lạnh kỷ lục tại vùng Viễn Đông Nga và Đông Nam Á, mang đến tuyết rơi cho cả Việt Nam, Đài Loan và nam Trung Quốc - Tuyết rơi lần đầu tiên trong lịch sử tại Kuwait - Lũ lụt nghiêm trọng ở trung tâm Hoa Kỳ, Anh và nhiều nơi khác - Trận bão Thái Bình Dương sớm nhất trong lịch sử và trận bão Đại Tây Dương sớm nhất kể từ năm 1938 - Động đất lớn tại vùng Viễn Đông Nga và Alaska - Nhiều vụ phun trào núi lửa lớn ở trung tâm Hoa Kỳ, Viễn Đông Nga và Nam Cực.

Đây là những "dấu hiệu thời đại" trong tháng 1/2016...


Để hiểu điều gì đang xảy ra, hãy xem cuốn sách của chúng tôi giải thích tại sao tất cả những sự kiện này là một phần của sự biến đổi khí hậu tự nhiên và tại sao nó xảy ra lúc này: Biến đổi Trái Đất và Mối Liên hệ Con người - Vũ trụ

Xem những video trước trong loạt video này và nhiều video khác nữa từ SOTT Media tại đây.

Bạn có thể giúp chúng tôi tổng hợp các dấu hiệu này bằng cách gửi gợi ý video tới sott@sott.net