SOTT Summary Vietnamese 3/2016
Kỷ lục tuyết rơi mùa xuân, bùng phát lốc xoáy gây thiệt hại nặng, máy bay rơi khỏi bầu trời, lũ lụt khủng khiếp trên tất cả các lục địa, "âm thanh kim loại bí ẩn trên bầu trời" được nghe ở nhiều địa điểm khác nhau, nhiều cầu lửa từ thiên thạch được chứng kiến và quay lại, động vật chết hàng loạt, hố sụt nuốt chửng xe đang chạy... Đấy chỉ là một số những dấu hiệu thời đại trong tháng 3/2016...


Để hiểu những gì đang xảy ra, hãy xem cuốn sách của chúng tôi giải thích tại sao tất cả những sự kiện này là một phần của quá trình biến đổi Trái Đất tự nhiên và tại sao chúng lại xảy ra lúc này: Biến đổi Trái Đất và Mối Liên hệ Con người Vũ trụ

Xem cả các phần trước của chuỗi video này và những video khác từ SOTT Media tại đâyđây.

Bạn có thể giúp chúng tôi thu thập các dấu hiệu bằng cách gửi đường dẫn video tới sott@sott.net