putin olympic gold

Putin đón mừng các vận động viên Olympic Nga tại điện Kremlin ngày 28/2/2018