Pro-Maduro demonstration Venezuela

Biểu tình ủng hộ Maduro trên cầu Angostura tại bang Bolívar, Venezuela ngày 20/2/2019