minneapolis fire riot
© Mark Vancleave - Star Tribune
Công lý? Khu nhà giá rẻ cho người nghèo bị đốt trụi trong cuộc bạo loạn tại Minneapolis, Mỹ