London Trafalgar square protest lockdown
"Tự do chứ không phải sợ hãi": Biểu tình phản đối các biện pháp Covid độc tài tại Quảng trường Trafalgar, London ngày 26/9/2020