Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ năm, 23 Tháng năm 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Bức ảnh của Ngày


Ảnh
© Gary Varvel
Ảnh
© Latuff
Erdogan ISIS
© Latuff
Paris attacks
© Latuff
Bangkok fireballs
Putin playing chess
Ảnh
Happy Birthday Putin