Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ hai, 25 Tháng năm 2020
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks

2016

2016 is there
Sailing stones in Death Valley

Sailing stones (Death Valley)
Russia winter

A voyage to Russia
Shark

Please call me predator!
Lenticular cloud

Winter time
Snoeshow
© Simon Beck
Dracony
Trunov squirrels
© Vadim Trunov
Winter games
Winter

Winter games
Panda teamwork

Teamwork
Winter ice

Icecicle