Chào mừng bạn đến với Sott.net
Thứ sáu, 19 Tháng bảy 2019
Thế Giới Cho Những Người Suy Nghĩ

Quantum Quirks

Icing

Icing
Climate changes

Climate changes
God does not play dice ...
© Alexandr Rezunenko
God does not play dice ...
Xe Bang Fai
© John Spies Barcroft Media
Xe Bang Fai
Waynoka, Oklahoma

Waynoka, Oklahoma
Rainbow in Hainan

Meanwhile in Hainan
Murmansk  clouds

Murmansk clouds
Attacus Atlas
© Ambert Strickland
Attacus Atlas
M24 Orion Magni Gyro

M24 Orion - using antigravity drive
Ảnh