Hãy nhìn vào chính chúng ta. Mọi thứ đều lộn ngược. Mọi thứ đều đảo điên. Bác sĩ hủy hoại sức khỏe, luật sư hủy hoại công lý, trường đại học hủy hoại tri thức, chính phủ hủy hoại tự do, truyền thông chính thống hủy hoại thông tin, và tôn giáo hủy hoại tâm linh.

- Michael Ellner