Lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng bi kịch lớn nhất của thời kỳ chuyển đổi xã hội này không phải là tiếng kêu la dữ dội của những kẻ xấu, mà là sự im lặng đáng sợ của những người tốt.

- Martin Luther King, Jr.