Mỗi người chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chúng ta nhìn mọi thứ như trong thực tế, rằng chúng ta có cái nhìn khách quan. Nhưng không phải vậy. Chúng ta nhìn nhận thế giới, không phải như trong thực tế, mà là như con người chúng ta - hay như là chúng ta đã bị tác động để nhìn nhận như vậy.

- Stephen. R. Covey