Mọi sự tàn bạo, hay độc ác, hay tra tấn sẽ không bao giờ khiến tôi cầu xin sự thương xót, bởi vì tôi thà chết mà ngẩng cao đầu.

~ Nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên và cuối cùng của Congo nói 6 tháng trước khi ông bị đánh đến chết bởi nhân viên CIA vào tháng 1/1961

- Patrice Lumumba