Một nửa những tổn hại gây ra trên thế giới này là do những người muốn cảm thấy mình là quan trọng. Họ không cố ý gây hại. Nhưng những tổn hại không làm họ quan tâm. Hoặc là họ không nhìn thấy chúng, hoặc họ biện hộ cho chúng. Bởi vì họ chìm đắm trong cuộc đấu tranh bất tận để nghĩ tốt về bản thân họ.

- T. S. Eliot