Sự ngu dốt mù quáng thực sự làm chúng ta lạc lối. Ôi! Hỡi những kẻ trần tục khốn nạn, hãy mở mắt của các người ra!

- Leonardo da Vinci