Mọi thứ chúng ta thấy là cái bóng trải ra bởi thứ chúng ta không thấy.

- Martin Luther King, Jr.