Tinh thần tự do là thứ không bao giờ quá chắc chắn rằng nó đúng; tinh thần tự do là thứ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ của những người khác; tinh thần tự do là thứ cân nhắc lợi ích của họ bên cạnh lợi ích của chính nó mà không thiên vị; tinh thần tự do nhớ rằng thậm chí một con chim sẻ cũng không tự nhiên rơi xuống đất; tinh thần tự do là tinh thần của Người, gần hai ngàn năm trước đã dạy nhân loại bài học mà họ chưa bao giờ học được, nhưng cũng chưa bao giờ hoàn toàn lãng quên; rằng có một vương quốc nơi mà những kẻ thấp kém nhất cũng được lắng nghe và xem xét ngang bằng với những người vĩ đại nhất.

- Thẩm phán Learned Hand